New Heroes Basketball Academy Organisatie

Bestuur

 

 

Voorzitter

Henk Schottert

voorzitter@badb.nl

Penningmeester

Edwin Gros

penningmeester@badb.nl

Secretaris

Kees van Daal

secretaris@badb.nl

Algemene zaken

Peter van der Haar

algemenezaken@badb.nl

Technische zaken

Kees van Daal

technischezaken@badb.nl

Commerciële zaken

vacature

samenwerking@badb.nl

 

 

 

Commissies

 

 

Wedstrijdsecretariaat

Leo van Overdijk

wedstrijdzaken@badb.nl

Webmaster

Vacature

webmaster@badb.nl

 

 

 

Technische staf

 

 

Hoofd opleidingen

Sander van der Holst

svanderholst@badb.nl

Coördinator

Jules Spijkers

jspijkers@badb.nl

Trainer / coach U24

Paul van Asseldonk

pvanasseldonk@badb.nl

Trainer / coach U18

Jan Verhoeven

jverhoeven@badb.nl

Trainer U18 & U24

Paul van den Heuvel

pvandenheuvel@badb.nl

Trainer / coach U16

Sander van der Holst

svanderholst@badb.nl

Trainer / coach U14 & Skills Practise  

Ralf Schilder

rschilder@badb.nl

Trainer U14 & U16

Frank Ardon

fardon@badb.nl

Trainer U14 & U16

Tjerk Stegenga

tstegenga@badb.nl

Trainer Toptraining & Skills Practise

Miquel Olivera

molivera@badb.nl

Krachttrainer

Thijs van Esch

tvanesch@badb.nl

Looptrainer

Joep Jansen

jjansen@badb.nl

Stay in touch with us!