NewHeroes Basketball Academy Organisatie

Bestuur
Paul van Hoof Voorzitter voorzitter@badb.nl
Penningmeester (waarnemend) penningmeester@badb.nl
Kees van Daal Secretaris & Technische Zaken secretaris@badb.nl
Henk Schottert Projecten & Contactpersoon ouders algemenezaken@badb.nl
Roland Rijshouwer Externe betrekkingen samenwerking@badb.nl
Wedstrijdsecretariaat
Leo van Overdijk 06 - 55 77 53 53 wedstrijdzaken@badb.nl
Technische staf
Daan de Heus Hoofd opleidingen ddeheus@badb.nl
Jules Spijkers Coördinator jspijkers@badb.nl
Daan de Heus Trainer / coach U24 ddeheus@badb.nl
Paul van Asseldonk Trainer / coach U18 pvanasseldonk@badb.nl
Kaj van Hoorn Trainer / coach U18 kvanhoorn@badb.nl
Chris van Dinten Trainer / coach U16 cvandinten@badb.nl
Yvonne van Daalen Trainer / coach U16 yvandaalen@badb.nl
Frank Ardon Trainer / coach U14 fardon@badb.nl
Tjerk Stegenga Trainer / coach U14 tstegenga@badb.nl
Thijs van Esch Krachttrainer tvanesch@badb.nl
Wouter de Vries Webmaster webmaster@badb.nl

Stay in touch with us!