Bedrijfsclinics & trainingen

Sponsorbeleid

Wat biedt de Basketball Academy Den Bosch u?
Topsport als metafoor

Topsport is een metafoor voor talentontwikkeling binnen het bedrijfsleven of de (semi) overheid, Het is een probaat middel om teams, afdelingen, groepen, leidinggevenden en managers aan het denken te zetten over hun manier van bijvoorbeeld leiding geven. Topsport als ideaal leermiddel.

De directe manier van feedback geven en het leren accepteren daarvan is typisch voor topsport. Het continue leer-en teamproces, in combinatie met het stellen van doelen, zijn dat ook.  Dat geldt ook voor het verbinden van consequenties daaraan om de prestaties te verbeteren. Het zijn elementen die waardevol zijn voor verbetering van functioneren van bedrijven of instellingen. Dit kan door middel van een aantal op uw organisatie of bedrijf toegespitste interventies en trainingen.

Give and Go

Een ‘Give and Go’ is de basketbal variant van het welbekende ‘één-tweetje’. Zo zien wij graag onze relaties met onze sponsors en partners.

Ons sponsorbeleid beoogt een samenwerking tot stand te brengen die een meerwaarde heeft voor zowel de sponsor als de Basketball Academy Den Bosch. Om dit te bereiken willen we graag een open relatie met u opbouwen met oog voor elkaars belangen.

Hierop voortbordurend bekijken we graag welke facetten uit onze topsportcultuur, zoals onze visie op talentontwikkeling,  kunnen bijdragen aan uw eigen visie. Dit om het doel van uw sponsorbijdrage te kunnen bereiken. In samenspraak met u komen we graag tot een passend sponsormodel.

Er zijn diverse vormen van sponsoring mogelijk tussen de Basketball Academy en partners. Zoals in de vorm van een jaarlijkse of eenmalige geldelijke bijdrage aan de Basketball Academy. Tevens kan een partner een bijdrage leveren in natura, bijvoorbeeld in  de vorm van kleding, materialen en voedingssupplementen. Een bijkomend voordeel voor een sponsoren is dat de netto bijdrage aan sponsoring aftrekbaar is van de belasting en er daarbij tevens een BTW voordeel te behalen is.

De mogelijkheden zijn achtereenvolgens:

 1. Lid worden van de ‘Vrienden van de Basketball Academy Den Bosch’
 2. Sponsoring van activiteiten
 3. Kledingsponsoring
 4. Een geldelijke bijdrage in de exploitatiekosten van de Basketball Academy.  

Bedrijfstrainingen en clinics

Bedrijfstrainingen zijn mogelijk in combinatie met een lunch/diner en een bezoek aan een eredivisiewedstrijd van het topteam van New Heroes, met als thema:

 • Teambuilding
 • Communicatie
 • Cultuur, normen & waarden
 • Performanceverbetering en doelen stellen
 • Continu leren/verbeteren en (directe) feedback
 • Individuele ontwikkeling binnen een team/afdeling
 • Individuele- en team Coaching

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Henk Schottert, voorzitter van de stichting Basketball Academy Den Bosch. Dit kan via sponsoring@badb.nl

Stay in touch with us!