• Vertrouwenspersoon

  14 aug 2021
 • Even voorstellen:

  Mijn naam is Marieke Klapwijk-Hermus, en vanaf komend seizoen start ik als vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij Heroes Basketbal Academy Den Bosch. Vanuit mijn werk als eerstelijns verloskundige ben ik gewend om met vertrouwelijke informatie om te gaan, te luisteren, te ondersteunen en te begeleiden.

  Ik ben getrouwd met Floris en samen met onze vier (basketballende) kinderen Koen, Thijs, Bram en Sara wonen we in Oosterhout. De oudste twee spelen bij de academie, de jongste twee bij Barons in Breda. Zelf heb ik ook lange tijd fanatiek gebasketbald (Eastwood Tigers) en gooi ik af en toe nog een klein balletje J.

  Wat doet nou een vertrouwenscontactpersoon?

  Basketball Academie Den Bosch streeft er naar om een sfeer te scheppen waar iedereen in een veilige en plezierige omgeving kan basketballen. Toch kan het voorkomen, dat je binnen de organisatie te maken krijgt met ongewenst gedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  · Pesten of gepest worden

  · Machtsmisbruik of verbale agressie

  · Het gevoel hebben dat je er door huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort

  · Gedrag dat je onprettig ervaart van een teamlid, trainer of coach

  · Een vermoeden dat een ander in jouw omgeving hier mee te maken heeft

  · De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan

  Mocht het voorkomen dat dit jou of jouw zoon toch overkomt dan kun je een beroep op mij doen als VCP. We maken een afspraak op neutraal terrein waar jij je verhaal kan doen. Ik luister goed naar je verhaal en samen met jou bekijk ik hoe je probleem het beste kan worden aangepakt. We bekijken welke stappen je kunt nemen of ik denk met je mee wie jou zou kunnen helpen. Het kan zijn dat je met de betreffende persoon in gesprek gaat of met je trainer of het bestuur. Ook kan ik je verwijzen naar een andere persoon of hulpverlener. Verder kan het zijn dat ik zelf eerst om advies vraag bij het Vertrouwenspunt Sport over de juiste stappen. Ik ben als VCP volledig onpartijdig en onafhankelijk van het bestuur en vanzelfsprekend wordt alles vertrouwelijk behandeld. Alleen met jouw toestemming kan/mag ik als VCP andere partijen erbij betrekken. .

  Contact Je kunt per mail contact met me opnemen vcp@badb.nl Schrijf in je mail nog niet precies waarom je contact opneemt: je naam en telefoonnummer is voldoende en dan maken we een afspraak. Altijd gaan we uit van jouw situatie en van wat jij belangrijk vindt. Jij mag aangeven waar je de afspraak wilt laten plaatsvinden. De informatie zal met niemand worden gedeeld, zonder dat jij daarvoor toestemming hebt gegeven en van op de hoogte bent. Ik schrijf een verslag van je melding naar het bestuur zonder je naam te noemen. Ik ben als VCP niet inhoudelijk betrokken bij procedures; ik heb alleen een adviserende en doorverwijzende rol.

  Het kan natuurlijk ook zijn, dat het probleem niet is op te lossen of dat dit te groot is. Dan kan ik beroep doen op een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, die ons dan verder kan helpen.

  Laten we niet vergeten: een veilige sportomgeving begint bij onszelf. Laten we er een mooi seizoen van gaan maken!